Rezerwacja terminu przez formularz na dole strony lub telefonicznie +48 799 036 079

Polityka prywatności

       5.
Polityka prywatności strony internetowej Tesoro Si – tesorosi.pl, 
 

1. Informacje ogólne

         1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ateliertesoro.pl, tesorosi.pl; oraz facebook strona “Tesoro Si“, znajduję się pod adresem url: https://www.facebook.com/AtelierTesoroSi/

         2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: OBLAKA SP. Z O.O. we Wrocławiu (50-033) przy ul. Piłsudskiego 50, NIP 899-292-31-36

         3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@ateliertesoro.pl

         4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

         5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

               ・ Prowadzenie newslettera

              ・ Przewodniczenie rozmów typu chat online

              ・ Administrowanie systemu ogłoszeń drobnych

              ・ Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom

              ・ Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników

              ・ Obsługa zapytań przez formularz

              ・ Realizacja zamówionych usług

              ・ Prezentacja oferty lub informacji

         6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

               a) Przez  dane które dobrowolnie wprowadza do formularza Użytkownik do systemów Podmiotu.

               b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora (Tesoro Si)

         1. Miejsca logowania i jak i zarówno wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe oraz dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają całkowicie zaszyfrowane w                  komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko i wylącznie na docelowym serwerze.
         2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
         3. Jednym z najważniejszych elementów ochrony danych jest regularna aktualizacja określonego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora głównie do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności wspiera i wymaga          regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Hosting  Tesoro Si

         Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

        1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.          Dotyczy to takich grup odbiorców:

               ・ firma hostingowa na zasadzie powierzenia
               ・ operatorzy rozwiązania typu chat online
               ・ upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
               ・ firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

        2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych                   marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
        3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

               ・ dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
               ・ ich sprostowania,
               ・ usunięcia,
               ・ ograniczenia przetwarzania,
               ・ oraz przenoszenia danych.

        4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym         profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,         dochodzenia lub obrony roszczeń.
        5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
        6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
        7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora         marketingu bezpośredniego.
        8. Dane osobowe podmiot nie będzie przekazywać od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

5. Informacje w formularzach

       1. Jako serwis zbiermy informacje tylko takie jakie użytkownik podaje dobrowolnie, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
       2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
       3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz                         adresu url strony zawierającej formularz.
       4. Dane podane w formularzu podmiot przetwarza tylko w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo                 kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

6. Logi Administratora Tesoro Si

        Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Twoje dane będziemy wykorzystywać w celu administrowania serwisem.

 

7. Istotne techniki marketingowe

       1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na        wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików               cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
       2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia,               jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
       3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których        sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
       4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anjonimizowane zanim podmiot przeszli do operatora usługi tak, że podmiot nie        wie jakich osób fizycznych one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
       5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników. Na przykład mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie                     korespondencji handlowej od Operatora.

 

8. Informacja o plikach cookies

      1. Serwis korzysta z plików cookies.
      2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, w szczególności pliki tekstowe, które podmiot przechowuje na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznacza do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies         zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
      3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
      4. Pliki cookies podmiot wykorzystuje w następujących celach:

        utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
        realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;

      5. W ramach Serwisu podmiot stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym.         Użytkownika do czasu wylogowania. Same opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies podmiot przechowuje w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w         parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
      6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany               ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki               internetowej.
      7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
      8. W ten sam sposób pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być podmiotem również przez współpracujące z operatorem Serwisu. Podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z         siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę w Tesoro Si?

     1. Niewątpliwie jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, także może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania       preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
     2. Na zakończenie celu w zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

               ・ Edge
               ・ Internet Explorer
               ・ Chrome
               ・ Safari
               ・ Firefox
               ・ Opera

      Urządzenia mobilne:  [Salon sukien ślubnych Tesoro Si - Telefon]

               ・ Android
               ・ Safari (iOS)
               ・ Windows Phone

  • Strona internetowa
  • katalog